Sněmovní tisk 835
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 6. 2016 jako tisk 835/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1461).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 9. 6. 2016 jako senátní tisk 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, společná zahraniční a bezpečnostní politika, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)