Sněmovní tisk 832
Návrh na zvýš. střednědob. výdaj. rámců na léta 2017 a 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na zvýšení střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 6. 2016 jako tisk 832/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 832/1 (stanovisko).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1324).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, rozpočtová politika, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobá prognóza, střednědobé financováníISP (příhlásit)