Sněmovní tisk 769
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2016 jako tisk 769/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 4. 2016 (usnesení č. 270). Zpravodajem určen Jan Birke.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 769/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1366).Hesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální program, programová produkce, správní kontrola, televize, veřejná instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)