Sněmovní tisk 767
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2016 jako tisk 767/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 4. 2016 (usnesení č. 270). Zpravodajem určena Mgr. Nina Nováková.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 767/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1368).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)