Sněmovní tisk 703
Účast ozbroj.sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 1. 2016 jako tisk 703/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 1. 2016 (usnesení č. 245). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 703/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1372).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 1. 2016 jako senátní tisk 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)