Sněmovní tisk 686
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1091).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/3, který byl rozeslán 3. 6. 2016 v 13:28.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1315).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 9. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 333, dokument 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2016 a přijal usnesení č. 252, které bylo rozdáno jako tisk 333/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 554).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 371/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4418Ludvík Hovorka09879-13557.doc (14 KB) / PDF (312 KB, 1 strana) 25. 5. 2016 v 17:59:29
4512Olga Havlová09973-13675.doc (41 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 2. 6. 2016 v 15:10:43


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika agrární, Potravinářství, Rostliny

Deskriptory EUROVOCu: biotechnologie, ekologické zemědělství, genetické inženýrství, geneticky modifikovaná rostlina, geneticky modifikovaný organismus, regulace zemědělské výroby, správní dohled

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)