Sněmovní tisk 577
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 8. 2015 jako tisk 577/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Zpravodajem určen Jan Birke.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 577/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1365).Hesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)