Sněmovní tisk 4
Zák. opatření Senátu - novela z. o veřejných zakázkách

Předkladatel Senát PS O V S Prezident P Zákon Poslanecká sněmovna O Č Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 25. 9. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 26. 9. 2013 senátorům jako tisk 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář), Pozměňovací návrhy.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 10. 2013 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 186/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 186/3 (pozměňovací návrhy).
  • Pozměňovací návrhy projednal návrh dne 9. 10. 2013 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 186/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 10. 2013 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 353).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákonné opatření podepsal 17. 10. 2013.

Zákonné opatření vyhlášeno 30. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 341/2013 Sb.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 27. 11. 2013 jako sněmovní tisk 4/0.
  Předkladatel: Vláda

 • Č

  Čtení proběhlo 27. 11. 2013 na 1. schůzi.
  Sněmovna zákonné opatření schválila.

Usnesení Poslanecké sněmovny vyhlášeno 29. 11. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 380/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o dodávkách, dohoda o službách, přidělení zakázky, soutěžní řízení, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)