Sněmovní tisk 386
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 7. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 16:13.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 386/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 793).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 101, dokument 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 189).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 200/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2002Leoš Heger07463-09653.doc (61 KB) / PDF (0 KB) 2. 3. 2015 v 14:26:02
2094Radka Maxová07555-09804.doc (36 KB) / PDF (0 KB) 19. 3. 2015 v 18:37:54
2095Radka Maxová07556-09805.doc (20 KB) / PDF (0 KB) 19. 3. 2015 v 19:42:56
2170Leoš Heger07631-09957.doc (30 KB) / PDF (402 KB, 4 strany) 10. 4. 2015 v 12:38:03
2252Rostislav Vyzula07713-10104.doc (32 KB) / PDF (250 KB, 4 strany) 28. 4. 2015 v 08:45:39
2254Rostislav Vyzula07715-10107.doc (69 KB) / PDF (443 KB, 9 stran) 28. 4. 2015 v 08:48:27
2263David Kasal07724-10124.doc (12 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 13:31:30
2268Radka Maxová07729-10128.doc (21 KB) / PDF (382 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 14:04:03
2272Ludvík Hovorka07733-10133.doc (34 KB) / PDF (311 KB, 4 strany)
07733-10134.doc (16 KB) / PDF (238 KB, 2 strany)
 28. 4. 2015 v 14:28:03
2277Soňa Marková07738-10138.doc (33 KB) / PDF (396 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 15:11:15
2279Radka Maxová07740-10140.doc (21 KB) / PDF (418 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 15:29:49
2280Rostislav Vyzula07741-10141.doc (21 KB) / PDF (180 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 15:47:35
2285Jaroslav Krákora07746-10146.doc (16 KB) / PDF (187 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 17:49:39


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceny, náklady na zdraví, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)