Sněmovní tisk 380
Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 5. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 603).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 380/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 13:21.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 380/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 795).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 98, dokument 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 98/2 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 201/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bohatství nerostné, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: mořské dno, ropa, těžební průmysl, zemní plyn

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)