Sněmovní tisk 38
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Fiala R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 38/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 89, usnesení č. 121).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: cash flow, daň z přidané hodnoty, finanční účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)