Sněmovní tisk 327
Zpr.o využití doporučení veřejného ochránce práv za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

Autor: min. pro lidská práva

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 9. 2014 jako tisk 327/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 9. 2014 (usnesení č. 92). Zpravodajem určen MUDr. Pavel Plzák.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 327/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 527).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)