Sněmovní tisk 271
Novela z. o námořní plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 271/0 dne 18. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Stanislav Pfléger a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 477).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 271/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 271/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 11:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 602).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 38, dokument 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 114).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 81/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, loď, námořní bezpečnost, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, plavební licence, posádka, pracovní právo, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)