Sněmovní tisk 27
Vnitřní doh. o financování pomoci Evropské unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 29. 11. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2013 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 52).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 12. 2013 na 4. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 84, usnesení č. 64).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 12. 2013 jako senátní tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 394).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 23. 12. 2013.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, Evropský rozvojový fond, finanční pomoc, ratifikace dohody, zámořské teritoriumISP (příhlásit)