Sněmovní tisk 258
Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 385).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 258/2, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 18:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 301, usnesení č. 449).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 364, dokument 364/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 273, které bylo rozdáno jako tisk 364/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 636).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 260/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1392Zbyněk Stanjura06853-08567.doc (12 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 18. 9. 2014 v 18:04:03
1412Zbyněk Stanjura06873-08589.doc (24 KB) / PDF (163 KB, 1 strana) 23. 9. 2014 v 08:04:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní, Pojištění, Registry, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: automobil, pojištění zákonné odpovědnosti, pozemní doprava, přepravní předpisy, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)