Sněmovní tisk 243
N.z.o soukromém zdr.pojištění cizinců při pobytu na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Krákora J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 243/0 dne 26. 6. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 243/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 840/14, PID RACK9LKG5U2L.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Cizinci, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, soukromé pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)