Sněmovní tisk 942
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2016 jako tisk 942/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 10. 2016 (usnesení č. 329).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 942/2 rozesláno poslancům 1. 12. 2016.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 942/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 942/3 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)