Sněmovní tisk 908
N.ústav.z. o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 908/0 dne 16. 9. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2016 jako tisk 908/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1310/16, PID ALBSADYG2G4M.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: NATO, referendum, ústava, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)