Sněmovní tisk 891
N.z. o obecně nebezpečných náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, David Kádner, Olga Havlová, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 891/0 dne 23. 8. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2016 jako tisk 891/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, církev, instituce náboženství, islám, náboženství, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)