Sněmovní tisk 829
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 829/0 dne 6. 6. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2016 jako tisk 829/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 829/16, PID ALBSAAV9J9E2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: rodičovská odpovědnost, sociální zabezpečení, trestný čin, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)