Sněmovní tisk 792
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Marek Ženíšek, Martin Plíšek, Helena Langšádlová, Daniel Korte, Jiří Skalický, František Vácha, Petr Gazdík, Rom Kostřica, Nina Nováková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 792/0 dne 27. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 792/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: maloobchod, maloobchodní prodej, malý obchodník, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)