Sněmovní tisk 744
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 17. 12. 2015. Návrh zákona rozeslán dne 17. 12. 2015 senátorům jako tisk 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2016 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 1. 2016 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 313).
  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 370).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Vosecký J., Emmerová M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 22. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2016. Vláda 19. 4. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: mzda, pojistné, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, sociální zabezpečení, zákoník práce, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)