Sněmovní tisk 573
Zpráva o inflaci - červenec 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2015)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 8. 2015 jako tisk 573/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Zpravodajem určen Ing. Adolf Beznoska.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1010).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politikaISP (příhlásit)