Sněmovní tisk 556
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Věra Kovářová předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 22. 7. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 21. 8. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 8. 2015 jako tisk 556/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Kancelář prezidenta republiky, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)