Sněmovní tisk 535
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Ing. Markéta Pekarová Adamová předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 2. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 535/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodičovský příspěvek, rodinná politika, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)