Sněmovní tisk 450
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: Andrle Sylor A. K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 8. 4. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2015 jako tisk 450/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 437/15, PID RACK9VJ9YZAG.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 228, dokument 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 3. 2016 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 387).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 215).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3077Petr Bendl08538-11544.docx (12 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 27. 10. 2015 v 16:01:28
3697Roman Sklenák09158-12424.doc (28 KB) / PDF (197 KB, 1 strana) 11. 2. 2016 v 11:20:55


Hesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)