Sněmovní tisk 44
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 3. 12. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 44/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, právnická osoba, veřejné finance, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)