Sněmovní tisk 439
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2015 jako tisk 439/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určen Ing. Josef Uhlík.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 22. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 849).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)