Sněmovní tisk 438
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2015 jako tisk 438/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určen Ing. Adolf Beznoska.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 438/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 736).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, měnová politika, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)