Sněmovní tisk 402
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Gabriela Hubáčková, Ivo Pojezný, Květa Matušovská, Jan Klán, Miroslav Grebeníček) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Hubáčková G. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 402/0 dne 11. 2. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 3. 2015 jako tisk 402/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 218/15, PID RACK9TTAZP5Q.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: stipendium, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)