Sněmovní tisk 40
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kádner D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 40/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, osídlení, rodinné přídavky, sociální dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)