Sněmovní tisk 391
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Plíšek, Leoš Heger, Jiří Skalický, Jiří Štětina, Jaroslav Krákora, Bohuslav Svoboda, Soňa Marková, Rostislav Vyzula) předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Plíšek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 22. 1. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2015 jako tisk 391/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 140/15, PID RACK9T6L97U5.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pohřebnictví, Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, nekalá reklama, nevyžádaná elektronická reklama, omezování soutěže, propagace, propagační účinek, smrt

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)