Sněmovní tisk 36
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 11. 2013 jako tisk 36/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Mgr. Ivan Adamec.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 36/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 134).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)