Sněmovní tisk 321
Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 12. 9. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 506/14, PID RACK9AUHYZE0.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 9. 2014 (usnesení č. 88). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Mezinárodní smlouva 20. 10. 2014 vzata zpět.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 9. 2014 jako senátní tisk 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: evropská konvence, ochrana dítěte, pedofilie, práva dítěte, prostituce, Rada Evropy, ratifikace dohodyISP (příhlásit)