Sněmovní tisk 225
Novela z. - exekuční řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Alexander Černý, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 19. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 225/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 21. 10. 2015 na 33. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 255, usnesení č. 1106).Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Konkurs, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, dluh, dostupnost práva, lidská práva, náklady řízení, občansko-správní vztahy, ochrana práv a svobod, právo na spravedlnost, solventnost, výkon rozhodnutí, zadluženost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)