Sněmovní tisk 21
N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Miloslava Vostrá, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 21/0 dne 28. 11. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2013 jako tisk 21/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5., 7., 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 95, usnesení č. 125).



Hesla věcného rejstříku: Lustrace, Policie, Správa státní, Vězeňství, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, jmenování pracovníků, orgány veřejné správy, přechodné soudnictví, státní úředník, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)