Sněmovní tisk 994
Zpr. o čin. a hosp. Energ. regulačního úřadu za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2004

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 6. 2005 jako tisk 994/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Zpravodajem určen Tomáš Teplík.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 5. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Zpráva projednána bez usnesení.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)