Sněmovní tisk 977
Novela zákona o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Milan Balabán předložil Senátu návrh zákona 17. 3. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 21. 3. 2005 senátorům jako tisk 47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šneberger), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 66 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 47/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 47/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 47/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 100).
  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 121).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Balabán M., Vaculík J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 977/0 dne 18. 5. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 977/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2006 na 53. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 391, usnesení č. 2332).Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: dluh, finanční instituce, konkurz, nucená správa, pohledávka, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)