Sněmovní tisk 959
Vl. n. z. o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.obrany, min.zdravot..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 959/0 dne 21. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1678).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1720).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 959/3, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 370, usnesení č. 1759).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 114, dokument 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Richard Sequens) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 114/2 (záznam z jednání).
 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 343/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: fúze podniků, nemocniční zařízeníISP (příhlásit)