Sněmovní tisk 951
Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.zem.,min.živ.prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 20. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kučera a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1641).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 951/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 951/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 1909).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 174, dokument 174/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 174/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 174/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 7. 12. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 553/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: biopotravina, ekologické zemědělství, chov dobytka, kontrola kvality zemědělských výrobků, národní zemědělská politika

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)