Sněmovní tisk 938
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004

Autor: RČR Prokop Michal

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, vztahy s veřejností, zpráva o činnostiISP (příhlásit)