Sněmovní tisk 935
Souhr. zpr. o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2005 jako tisk 935/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Zpravodajem určena JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 11. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 935/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1701).

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu dokument 29. 3. 2005 jako senátní tisk 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (bere na vědomí).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 5. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 130).Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)