Sněmovní tisk 925
Inf. o přeletech ozbrojených sil od 1. 10. do 31. 12. 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 3. 2005 jako tisk 925/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 3. 2005 (usnesení č. 418). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1696).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu dokument 14. 3. 2005 jako senátní tisk 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní doprava, vojenské letectvo, vstup cizincůISP (příhlásit)