Sněmovní tisk 924
Úml. o pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 24. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1691).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 1. 7. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/3 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1927).

Senát

 • PS

  Pavel Němec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2005 jako senátní tisk 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 44/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 44/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 44/5 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 44/6 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 167).
  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 182).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 6. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 55,56/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcechISP (příhlásit)