Sněmovní tisk 916
Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 11. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1580).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 916/2, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 324, usnesení č. 1754).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava), Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 106/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 106/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 219).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 916/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 916/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1873).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 25. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 428/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, policie, provozní náklady, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)