Sněmovní tisk 909
N.z. o příspěvku k důchodům účast. národ. boje za osvobození

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Černý, Radim Turek, Michal Hašek, Karel Šplíchal, Petr Zgarba) předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Černý Karel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 3. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2005 jako tisk 909/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční pomoc, občanská neposlušnost, odškodněníISP (příhlásit)