Sněmovní tisk 895
N.z. o ocenění účastníků národního boje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

PaedDr. Jitka Gruntová předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 11. 2. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2005 jako tisk 895/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1589).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 11. 10. 2005 na 48. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Odboj, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, hnutí za národní osvobození, příspěvek pozůstalým, sociální dávky, státní občan, válečná oběť

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)