Sněmovní tisk 894
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Jaroslav Gongol, Miroslav Opálka, Svatomír Recman) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 894/0 dne 10. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2005 jako tisk 894/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Ing. Václav Grüner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1597).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 894/2, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 645).Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, ovdovělá osoba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)