Sněmovní tisk 890
Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 2. 2005 jako tisk 890/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 2. 2005 (usnesení č. 399). Zpravodajem určen Ing. Libor Ježek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 890/1 (bere na vědomí, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůziSněmovna zprávu projednala s usnesením (usnesení č. 1612).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)