Sněmovní tisk 877
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 26. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1461).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 22. 2. 2005 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 572, usnesení č. 1576).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 33/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 79).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 877/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 877/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1631).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 202/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná, práce, pracovní vztahy, právnická osoba, předmět podnikání, samostatná výdělečná činnost, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)